Tuesday, February 5, 2013

köysi kiristyy

"Valitettavasti Teille ei ole myönnetty apurahaa Suomen Kulttuurirahastoon lokakuussa 2012 jättämänne hakemuksen perusteella. Kulttuurirahasto ei käytäntönsä mukaisesti perustele päätöksiään."

No comments:

Post a Comment